Om iDRÆN

iDRÆN er et grønt udviklings- og demonstrationsprojekt (GUDP), som strækker sig over en fire-årig projektperiode fra 2011-2015. Projektet ledes af Aarhus Universitet med deltagelse af danske universiteter og private virksomheder. Projektets overordnede mål er at udvikle et beslutningsværktøj til implementering og optimering af målrettede drænfilterløsninger med henblik på at reducere tab af næringsstoffer fra dræn til vandmiljøet.

Fens 5

 

“Drænfilterløsninger, som konstruerede vådområder og drænbrøndsfiltre, har et meget stort potentiale i forhold til at begrænse landbrugets udledning af næringsstoffer, men som med andre målrettede tiltag kræver det at virkemidlet målrettes de kritiske kildeområder og tilpasses de lokale forhold.”

Projektleder Charlotte Kjærgaard, Aarhus Universitet