Publikationer

Danske publikationer og rapporter

Kjærgaard, C & Hoffmann, CC 2013, ‘Konstruerede vådområder til målrettet reduktion af næringsstoffer i drænvand’, Notat fra DCA og DCE, Nr. 61202, 35 sider.

Kjærgaard, C & Hoffmann, CC 2010, ‘Konstruerede vådområder som effektive landskabsfiltre’ Vand og Jord, vol 17, s. 77-80.

Kjærgaard, C, Hoffmann, CC, Baattrup-Pedersen, A & Jensen, PL 2010, ‘Konstruerede vådområder’ Miljøforvaltning i risikoområder, Vol 1, nr. C2.

Vestergaard, Camilla & Gertz, Flemming. 2015. “Vejledning til interessentinddragelse ved placering af drænfilterløsninger“. SEGES.

Specialerapporter

Vestergaard C.H. 2013. Multikriterieanalyse af landskabspotentialet for målrettet placering af konstruerede vådområder. Speciale ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, 83 sider.

Thierry, A.M. 2014. Evaluating local targeted surface-flow constructed wetlands as an alternative to genereal regulation on sub-catchment scale – towards a targeted nutrient regulation. Speciale ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, 76 sider.

Zacho, S.P. 2014. Nitrogen and phosphorus dynamics in a Danish surface-flow constructed wetland receiving agricultural tile drainage discharge. Speciale ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, 81 sider.

Danske konferencer

Kjærgaard, C, Hoffmann, CC, Heckrath, GJ & Iversen, BV 2011, ‘Drænfilterteknologier til optimeret næringsstoffjernelse’. i Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg. Videncentret for landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, s. 353-354.

Kjærgaard, C, Iversen, BV, Hoffmann, CC, Hansen, HCB, Heckrath, GJ og Gertz, F. 2014, ‘Nyeste resultater for drænfilterløsninger og konstruerede vådområder’. i Plantekongres 2014: Sammendrag af indlæg. s. 366-367.

Iversen, BV, Kjærgaard, C, Rasmussen, KR & Christensen, S 2014, ‘Afvanding via dræn og betydning i forhold til målrettet regulering’. i Plantekongres 2014: Sammendrag af indlæg. s. 364-365.

Internationale publikationer (peer review)

Canga, E, Iversen, BV & Kjærgaard, C 2013, ‘A simplified transfer function for estimating saturated hydraulic conductivity of porous drainage filters’ Water, Air and Soil Pollution, vol 225, nr. 1, 1794., 10.1007/s11270-013-1794-8

Internationale konferencer

Hoffmann, CC, Kjærgaard, C 2014 ‘Testing of horizontal and vertical CW’s with mixed matrices of woodchips and mussel shells for removal of nutrients in agricultural drainage water’. In: Wetland Biodiversity and Services: Tools for Socio-Ecological Development, Sept. 2014, Huesca, Spain

Kjærgaard, C, Hoffmann, CC & Iversen, BV 2013, ‘Constructed wetlands targeting agricultural drainage discharge – preliminary evaluation on N removal efficiency in Danish projects’. i 8th International Workshop on Nutrient Cycling and retention in Natural and Constructed Wetlands. s. 36-38.

Hoffmann, CC, Kjærgaard, C & Bruun, JD 2013, ‘First results from subsurface flow wetlands – horizontal and vertical – with mixed matrixes of mussel shells and woodchips to treat agricultural drainage water’. i 8th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and constructed Wetlands – Book of Abstracts. s. 28-31.

Kjærgaard, C, Heckrath, GJ, Iversen, BV, Canga, E, Hoffmann, CC & Hansen, HC 2013, ‘Drainage filter technologies to mitigate site-specific phosphorus losses’. In: Mitigation measures for reducing P losses (5). 7th International Phosphorus Workshop IPW7, 9/9-13/9-2013, Uppsala, Sweden

Canga, E, Kjærgaard, C, Heckrath, GJ & Iversen, BV 2012, ‘Hydraulic efficiency and phosphorus retention of porous media treating agriculture drainage water’, Perth, Australien, 25/11/12 – 29/11/12,

Kjærgaard, C, Canga, E, Heckrath, GJ, Iversen, BV, Hoffmann, CC, Druenhahl, JB, Nielsen, P, Gertz, F, Lyngsie, G, Strobel, B, Borggaard, O & Hansen, HCB 2012, ‘Drainage filters and constructed wetlands to mitigate sitespecific nutrient losses’. i Proceedings from the 7th SWS 2012 European chapter meeting.

Kjærgaard, C, Forsmann, DM, Hoffmann, CC, Kronvang, B & Kristensen, K 2012, ‘Hydro-biogeochemical phosphorus mobilization – evaluating a wetland restoration “P risk” assesment tool’. i Proceedings from the 7th SWS 2012 European chapter meeting.

Canga, E, Kjærgaard, C, Iversen, BV & Heckrath, GJ 2012, ‘Hydraulics and phosphorus retention of permeable filters treating artificial agricultural drainage water’, Danmark, 17/06/12 – 21/06/12,

Hoffmann, CC, Kjærgaard, C, Levesen, B & Cochran, M 2011, ‘Comparing two surface flow wetlands for removal of nutrients i agricultural drainage water’. i Joint meeting of society of wetland scientists, wetpol and wetland biogeochemistry symposium. Guarant International, Prague, s. 130-130.

Canga, E, Iversen, BV & Kjærgaard, C 2011, ‘Saturated hydraulic conductivity of permeable filters mitigating agricultural nutrient losses’, Prague, Tjekkiet, 03/07/11 – 08/07/11,

Hoffmann, CC, Kjærgaard, C, Levesen, B & Cochran, M 2011, ‘Comparing two surface flow wetlands for removal of nutrients in agricultural drainage water’ Science for the Environment – Environment for Society, Aarhus, Danmark, 05/10/11 – 06/10/11,

Kjærgaard, C, Hoffmann, CC, Iversen, BV, Heckrath, GJ, Canga, E, Lyngsie, G, Nielsen, P, Gertz, F & Hansen, HCB 2011, ‘Drainage filters and constructed wetlands to mitigate site-specific nutrient losses’ science for the environment – environment for science, Aarhus, Danmark, 05/10/11 – 06/10/11,

Canga, E, Kjærgaard, C, Iversen, BV & Heckrath, GJ 2011, ‘Hydro-geochemistry and retention of phosphorus in drainage filters and constructed wetlands’, København, Danmark, 27/01/11 – 28/01/11,