Konstruerede vådområder

I projektoplandet er der etableret to konstruerede vådområder, som udgør testanlæg for en lang række undersøgelser.

Placeringen af det ene vådområde ses af kortet herunder.

Nyt vådområde Vesterskovvej