Nyheder

Gennembrud: Forskerne siger god for nyt virkemiddel

Artiklen kommer ind på den nyeste viden inden for minivådområder med biofiltre.

I artiklen udtaler Charlotte Kjærgaard, AU blandt andet:

Vores resultater baseret på målinger viser, at vi med simple biofiltre
kan reducere udledningen af kvælstof med mellem 6 og 25 kg N pr. hektar afhængigt at den nuværende N udledning

Carl Christian Hoffmann, AU peger på nogle konkrete udfordringer med minivådområder med biofiltre:

Hvis vandet løber for hurtigt gennem filtret, er det ikke effektivt nok. Laver man det meget stort, bliver det unødvendig dyrt, og kan have uønskede effekter

Læs hele artiklen, som blev bragt i LandbrugsAvisen den 9. februar.