AP5 – Omkostningseffektivitetsanalyser

Formål: At analyseres omkostningseffektiviteten af forskellige drænfilterløsninger fra AP2.3 på basis af drænfilterfunktion og effektivitet, omkostninger og stedspecifikke parametre.

AP-leder: Søren Marcus Pedersen, Institut for Fødevare- og Ressoruceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

Aktivitet 5.1 Beregning af omkostningsstrukturen for implementering af drænfilterløsninger

Opgørelse af omkostninger, herunder investeringer og løbende omkostninger ved relevante tekniske løsninger. Opgørelsen vil ske i henhold til filtertype og filterdimensionering samt i relation til nødvendigt vedligehold og forventet levetid af drænfilterteknologi..

Aktivitet 5.2 Opgørelse af effekten ved implementering af stedspecifikke drænfilterløsninger

Økonomisk opgørelse af N- og P-effekter ved implementering af stedspecifikke drænfilterløsninger.

Aktivitet 5.3 Beregning af omkostningseffektiviteten for N- og P-reduktion ved drænfilterløsninger. Hertil udføres følsomhedsanalyser på investeringer og parametre som forventes at være særligt usikre.

Forventede resultater: Omkostningseffektivitet for N- og P-reduktion ved forskellige drænfilterløsninger som funktion af stedspecifikke drænoplandsparametre.