AP6 – Demonstration af rådgivningskoncept

Formål: At sikre implementering af drænfilterteknologier ved udformning af beslutningsgrundlag og demonstration af et rådgivningskoncept for lokalt tilpassede drænfilterløsninger.

AP-leder: Flemming Gertz, VFL

Aktivitet 6.1 Formidling af drænfilterløsninger til brugere og interessenter

Med basis i en oprettet projekthjemmeside vil der ske en løbende formidling af projektets aktiviteter og resultater.  I projektets afslutning afholdes en temadag for landmænd og konsulenter med henblik på at orientere dem om muligheder, potentiale og omkostninger ved forskellige former for drænfilterløsninger tilpasset lokale forhold.

Aktivitet 6.2 Interessentundersøgelse med lokale følgegrupper

For hver af de to projektoplande etableres lokale følgegrupper med repræsentanter fra landboforeninger, landmænd, kommuner og interesseorganisationer. Med udgangspunkt i interviewundersøgelser belyses agronomiske interesser og naturværdier i forhold til valg af drænfilterløsninger, og resultatet integreres i rådgivningskonceptet.

Aktivitet 6.3 Beslutningsgrundlag for implementering af drænfilterløsninger

På baggrund af de udviklede analyse- og vurderingsværktøjer udfærdiges et beslutningsgrundlag der integrerer oplandsanalyse, drænfiltervurderingsværktøj og omkostningseffektivitetsanalysen i et samlet beslutningsgrundlag. Beslutningsgrundlaget danner grundlag for et rådgivningskoncept til implementering af lokale drænfilterløsninger og sikrer desuden vidensgrundlag for myndighederne.

Aktivitet 6.4 Demonstration af rådgivningskoncept for implementering af drænfilterløsninger

Med udgangspunkt i de udviklede vurderingsværktøjer indbygges og demonstreres et markedsbaseret rådgivningskoncept rettet mod rådgivning på bedriftsniveau.